Tandarts tarieven

/Tandarts tarieven
Tandarts tarieven

In Nederland zijn de tarieven voor tandheelkundige behandelingen vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn voor iedereen gelijk en ook bij Mondzorg Erasmus werken de tandartsen volgens de vastgestelde prijzen. Hierdoor bent u verzekerd van het feit dat we werken volgens eerlijke tarieven.

Tarievenlijst

Bekijk hieronder een lijst van behandelingen met bijbehorende codes en tarieven zoals die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022.

Consult en diagnose

Code Werkzaamheden Tarief
C11 Periodieke controle € 21,-
C13 Probleemgericht consult € 21,-
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,-
C28 Uitgebreid onderzoek voor het opstellen en vastleggen van een behandelplan € 99,46
C29 Studiemodellen voor een behandelplan € 27,63
C65 Planmatig slijpen van alle voortanden, per kaak € 55,26
C85 Weekendbehandeling € 21,-
C86 Avondbehandeling € 21,-

Wortelkanaalbehandelingen

Code Werkzaamheden Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,-
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
E04 Toeslag voor het gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 kanalen of meer € 232,08
E19 Insluiten calciumhydroxide per element € 16,58
E31 Snijtand/hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 Aanbrengen retrogade vulling € 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 Vastzetten element met een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk € 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken Op aanvraag

Kaakgewricht behandelingen

Code Werkzaamheden Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
G10 Niet-standaard beetregistratie € 82,89
G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 Occlusale spalk € 149,19
G63 Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk, inclusief kleine correcties € 27,63
G65 Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67 Behandeling triggerpoint € 60,78
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44,21
G69 Opbeetplaat € 60,78

Chirurgische ingrepen

Code Werkzaamheden Tarief
H11 Trekken tand of kies € 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
H26 Hechten weke delen € 60,78
H33 Hemisectie van molaar € 66,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
H44 Primaire antrumsluiting € 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36
H60 Marsupialisatie € 77,36
H65 Primaire sluiting € 149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55,26

Implantaten

Code Werkzaamheden Tarief
J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42,42
J03 * Proefopstelling € 127,25
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
J19 Toeslag esthetische zone € 61,27
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J27 Vervangen implantaat € 215,38
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108,40
J33 Kosten implantaat € 302,70
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193,23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
J50 * Boven- en onder klikgebit € 485,43
J51 * Onder-klikgebit € 315,76
J52 * Boven-klikgebit € 315,76
J53 * Omvorming klikgebit € 94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479,77

Preventieve mondzorg

Code Werkzaamheden Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement €24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I €27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II €22,10
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €16,58
M61 * Mondbeschermer

Kunstgebitten

Code Werkzaamheden Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €82,89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €38,68
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €44,21
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €82,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw €60,78
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €60,78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €55,26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €16,85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €221,03
P27 Reoccluderen €55,26
P28 Naregistratie en remounten €55,26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €44,21
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €359,17
P31 * Wortelkap met stift €138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €55,26
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €309,44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €27,63
P37 Frontopstelling in aparte zitting €33,15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €82,89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €13,81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €33,15
P45 * Noodkunstgebit €110,51
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw €82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €55,26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €82,89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €38,68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €44,21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €27,63
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €154,72
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €44,21

Kronen en bruggen

Code Werkzaamheden Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay €66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay €127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay €165,77
R11 * Eenvlaksinlay €99,46
R12 * Tweevlaksinlay €154,72
R13 * Drievlaksinlay €221,03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €27,63
R24 * Kroon €243,13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €66,31
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal €55,26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €55,26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €110,51
R40 * Eerste brugtussendeel €165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €82,89
R46 * Brugverankering, per anker €55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €138,14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €27,63
R55 * Gipsslot met extra afdruk €27,63
R60 * Plakbrug zonder preparatie €110,51
R61 * Plakbrug met preparatie €165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €60,78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €27,63
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €66,31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €110,51
R80 * Temporaire, eerste voorziening €27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk

Tandvleesbehandelingen

Code Werkzaamheden Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €160,25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €29,84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling €85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling €99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €44,21
T41 * Beperkt consult parodontale nazorg €58,02
T42 * Consult parodontale nazorg €83,99
T43 * Uitgebreid consult parodontale nazorg €111,62
T44 * Complex consult parodontale nazorg €148,64
T57 * Toepassing lokaal medicament €59,68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €160,25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €179,59
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) €276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) €331,54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort €55,26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €148,64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €69,07
T80 Tandvleestransplantaat €118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element €52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) €138,14
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) €331,54
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element €110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €179,59
T87 Kroonverlenging per element €179,59
T88 Kroonverlenging per sextant €331,54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort €55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €148,64
T91 Pocketregistratie €33,15
T92 Parodontiumregistratie €66,31
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €38,68
T94 Behandeling tandvleesabces €74,60
T95 * (Draad)Spalk €22,10
T96 Uitgebreide voedingsanalyse

Uurtarieven

Code Werkzaamheden Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €180,95
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €12,59
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €14,47

Vullingen

Code Werkzaamheden Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €66,31
V30 Fissuurlak, eerste element €24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,05
V70 * Parapulpaire stift €11,05
V71 Eenvlaksvulling amalgaam €23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam €48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam €67,41
V80 * Wortelkanaalstift €19,34
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer €34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer €78,47
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,29
V91 Eenvlaksvulling composiet €44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet €58,02
V93 Drievlaksvulling composiet €69,07
V94 Meervlaksvulling composiet €88,41

Maken en beoordelen van foto’s

Code Werkzaamheden Tarief
X10 Kleine röntgenfoto €15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto €66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €66,31
X24 Schedelfoto €29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €55,26

Vergoeding door de zorgverzekering

Voor kinderen tot achttien jaar worden de kosten van de tandarts volledig vergoed door de zorgverzekering, met uitzondering van de kosten voor kronen, bruggen, beugels en implantaten. Voor volwassenen geldt dat niet alle behandelingen in onze praktijk onder de basisverzekering vallen. Voor een groot deel van de behandelingen geldt dat u een aanvullende (tandarts)verzekering nodig heeft. De meeste zorgverzekeraars bieden verschillende pakketten aan waarbij de vergoedingen verschillen. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar uw polis en voor welke behandelingen u verzekerd bent.

Wanneer u geen tandartsverzekering heeft, dient u uw factuur direct na de behandeling te betalen. De eerste afspraak duurt ongeveer twintig tot dertig minuten en tijdens dit consult verrichten we een aantal werkzaamheden:

  • Periodieke controle (C11)
  • Kleine röntgenfoto (X10)
  • Kaakoverzichtsfoto (X21)

Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvangt u een vragenlijst. Om een goed beeld te krijgen van uw algemene gezondheid en de staat van uw gebit vragen we u om deze vragenlijst vooraf in te vullen. Tijdens de afspraak bespreken we de informatie uit de vragenlijst met u.

Informatie over facturatie: English Polski Türk

Betaling aan tandarts Rotterdam

Alle verrichtingen die tijdens uw behandeling hebben plaatsgevonden, staan op uw factuur. Elke verrichting staat omschreven met codes die landelijk zijn vastgesteld door de overheid en die ook in de tarievenlijst zijn terug te vinden. Dit zorgt ervoor dat uw factuur makkelijk te controleren en te begrijpen is.

Nota van Famed

Wij hebben onze nota’s uitbesteed aan Anders Medical Factoring (AMF). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en afhandelen van de declaraties van talloze zorgaanbieders. Het betalen via AMF gaat als volgt:

  • U ontvangt een digitale nota per email. Het notabedrag maakt u over op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de nota ten name van Anders Medical Factoring. Er zal in de mail een link staan die u rechtstreeks naar uw eigen persoonlijke nota omgeving stuurt. Daar kunt u een account aanmaken waar u alle facturen die u van ons ontvangt kunt nakijken en betalen.
  • Indien u niet binnen de gestelde betaaltermijn, ontvangt u een herinnering. Deze dient u op te vatten als een ingebrekestelling.
  • U ontvangt een aanmaning indien de betaling na het ontvangen van de nota en herinnering nog niet voldaan is. U krijgt de mogelijkheid om het verschuldigde notabedrag te voldoen. Binnen vijftien dagen na de aanmaning dient het bedrag voldaan te zijn. Bij het uitblijven van betaling wordt het notabedrag vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,- plus de wettelijke consumentenrente.

Indien de betaling alsnog uitblijft, ontvangt u een laatste aanmaning. Het openstaande notabedrag is dan vermeerderd met incassokosten en wettelijke rente. Indien de betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn is gedaan, wordt de nota overgedragen aan incassobureau.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Wilt u meer informatie over de tarieven van onze behandelingen of wilt u een betaalafspraak maken? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 010 310 5636 of stuur een e-mail naar info@mondzorgerasmus.nl.