Informatie

/Informatie
Informatie

Alle tandheelkundige zorgaanbieders hanteren dezelfde prijslijst die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is belangrijk voor ons dat u goed geïnformeerd bent over de tarieven, wat tevens de reden is dat u de tarievenlijst zowel online als in onze wachtkamers vindt. Indien u vragen heeft over uw rekening, kunt u ons een mail sturen of bellen. Wij beantwoorden al uw vragen graag. Wij vragen u om de kosten van uw eerste bezoek per pin te voldoen. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunnen wij de nota voor u indienen bij de verzekering en zult u een restnota thuis ontvangen.

Uw factuur

Alle verschillende verrichtingen die tijdens uw behandeling hebben plaatsgevonden, staan op uw factuur. Elke verrichting staat omschreven met codes die landelijk zijn vastgesteld door de overheid, wat ervoor zorgt dat uw factuur makkelijk te controleren en te begrijpen is.

Famed

Wij hebben onze nota’s uitbesteed aan Famed. Famed is gespecialiseerd in het factureren en afhandelen van declaraties van duizenden zorgaanbieders en werkt als volgt:

  • Voor het betalen van nota’s hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Het notabedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op de nota).
  • Indien de betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum is ontvangen, wordt een herinnering gestuurd. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
  • Een aanmaning wordt gestuurd indien de betaling na het ontvangen van de nota en herinnering nog niet voldaan is. Er wordt een mogelijkheid geboden om het verschuldigde notabedrag te voldoen. Binnen 15 na de aanmaning dient het bedrag voldaan te zijn. Bij het uitblijven van betaling wordt het notabedrag vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal €40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Indien de betaling alsnog uit blijft, zult u de laatste aanmaning ontvangen. Het openstaande notabedrag zal vermeerderd zijn met incassokosten en wettelijke rente. Indien de betaling niet binnen het gestelde betaaltermijn ontvangen is, wordt de nota overgedragen aan incassobureau Credios.

Een betaalafspraak kan gemaakt worden indien meer tijd nodig is om de nota te voldoen. Neem hiervoor contact met ons op.

Techniek- en materiaalkosten

Onder techniek- en materiaalkosten worden kosten verstaan die gemaakt worden voor het maken van werkstukken, zoals protheses, bruggen en kronen. Deze kosten verschillen per patiënt en werkstuk.

Verzekeringen

Slechts een deel van de zorg die tandartsen en mondzorg praktijken leveren, valt onder de basisverzekering. De kosten van de tandarts  worden volledig vergoed voor kinderen tot achttien jaar oud, op de kronen, bruggen, beugels en implantaten na. Voor volwassenen zit zowel het klikgebit als het kunstgebit in de basisverzekering, evenals de meeste behandelingen van de kaakchirurg (bron: KNMT).

Bekijk prijslijst

Op zoek naar een tandarts in Noordereiland? Via deze website kunt u uw kinderen en uzelf aanmelden door naar de desbetreffende praktijk te gaan en te klikken op “aanmelden als patiënt”. Een afspraak maken om onze praktijk te bezoeken voor een kennismaking is uiteraard ook mogelijk. De eerste afspraak zal ongeveer 20 tot 30 minuten duren, waarbij de tandarts een algemene controle uitvoert en inventariseert hoe gezond uw gebit is. Vooraf ontvangt u een medische vragenlijst, welke u ook op deze pagina kunt downloaden. Ons verzoek is om deze van tevoren in te vullen, zodat wij deze met u kunnen bespreken. Dit is een verplicht onderdeel van uw dossier en indien nodig zal er tevens een gebitsfoto gemaakt worden, evenals twee kleine röntgenfoto’s. Dit is slechts eenmalig om de status van uw gebit te kunnen vaststellen. Houd er tevens rekening mee dat wij verplicht zijn om uw BSN in onze administratie op te nemen en uw identiteit te controleren. Daarnaast is het handig als u uw gegevens en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts opvraagt en meeneemt bij uw eerste vragen. Mocht u hier moeite mee hebben, dan kunnen wij dit voor u opvragen. Hiervoor hebben wij echter schriftelijke toestemming van u nodig.

Wij werken in onze praktijk volgens de landelijk vastgestelde tarieven, welke tevens op onze website te vinden zijn. Famed verzorgt onze declaratieafhandeling, indien mogelijk rechtstreeks via uw zorgverzekeraar. U zult alleen een restnota ontvangen voor het bedrag dat niet vergoed wordt.  Er zullen UPT-codes gebruikt worden op uw nota. Dit zijn codes die landelijk vastgesteld zijn door de overheid, wat ervoor zorgt dat uw factuur makkelijk te controleren en te begrijpen is.

Mede vanwege medicijngebruik en allergieën is het voor onze behandelaars belangrijk dat zij de status weten van uw algemene gezondheid. Wij vragen u dan ook om de gezondheidsvragenlijst voor het eerste bezoek ingevuld mee te nemen, zodat wij weten waar wij rekening mee moeten houden.

Bekijk medische vragenlijst

Mocht u onverhoopt uw afspraak willen wijzigen doordat er iets tussen is gekomen, dan verzoeken wij u om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen, omdat wij anders genoodzaakt zijn om de voor u gereserveerde behandeltijd te factureren. Let op: korter dan 24 uur van tevoren annuleren, is enkel telefonisch mogelijk. Afspraken op een maandag dienen uiterlijk op vrijdag voor 12:00 geannuleerd te worden. De kosten voor het niet tijdig annuleren, bedragen €1,- per minuut per gereserveerde tijd.

Hoewel wij ons best doen om hoogwaardige zorg te bieden, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Laat het ons in dat geval weten, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij willen uiteraard niets liever dan u tevreden zien. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het Tandarts Informatie Punt van het KNMT.